Termékek Menü

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A www.visualgo.hu online áruházat (a továbbiakban: „Webáruház”) a Visual Go Kereskedőház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2455 Beloiannisz, Szeptember utca 14.; cégjegyzékszám: Cg.07-09-028839; adószám: 14040346-2-07.; a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Üzemeltető”) üzemelteti.

Bejegyezte, továbbá vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, annak nyilvántartásában.

1.2. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Telefon: +36-20 613 0130

E-mail: info@visualgo.hu

1.3. A Szolgáltatót Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejegyezte. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-74173/2014.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Visual Go Kereskedőház Kft.

Postacím: 2455 Beloiannisz, Szeptember u. 14.

E-mail: info@visualgo.hu

A Vevő és a Vállakozó közti jogvita esetén a Feleknek lehetőségük van Békéltető Testülethez fordulni. A területileg illetékes a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő

Fejér Megyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Gazdaság Háza
Tel: 22/510-310
Fax: 22/510-312

felkereshető a http://www.bekeltetesfejer.hu honlapon, illetve a bekeltetes@fmkik.hu emailcímen keresztül.

Az Európai Unió területén működő vállalkozásokra vonatkozó ODR link: http://ec.europa.eu/odr az online vitarendezési platform jogviták rendezésére szolgál online felületen.

 

1.4. A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval illetve a vásárlással (ezek bármelyikével) a Szolgáltató és a Webáruház szolgáltatásai igénybe vevő (a továbbiakban: „vevő” vagy „vásárló”) között a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ ÁSZF”) rendelkezéseinek megfelelően szerződés jön létre.

1.5. A vevők mint a Webáruház használói, kötelesek elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben vevő a jelen ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az weboldalt nem használhatja, a Webáruházban megrendelést nem adhat le, nem vásárolhat. A vevő a Webáruházban adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait a Szolgáltató kezelje.

1.6. A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruház weblapján történt megjelentés időpontjától hatályos. Azon vevők, akik nem értenek egyet a szabályok módosulásával, nem jogosultak a továbbiakban vásárolni. A változtatások a már megkötött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

2. A szolgáltatás igénybevétele

2.1. A megrendelések leadása kizárólag a Webáruházban elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.visualgo.hu webcímen. A megrendelés nem kötött előzetes regisztrációhoz, de lehetőség van regisztrálni, a teljeskörű felhasználói kiszolgáláshoz ajánlott.

2.2. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vevők részére. A rendelés leadása előtt a vevőnek lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására.

2.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos feltételek esetén (bizonyos termékek, nagy rendelési érték, szokásoshoz képest nagy mennyiség, stb.) a megrendelést csak és kizárólag egyedi írásbeli szerződés megkötése esetén teljesíti, mely esetben a vevőt tájékoztatja arról, hogy csak személyes megrendelést követően vagy írásbeli szerződés megkötését követően teljesít, a létrejött szerződés feltételei szerint. Ezen esetekben tehát egyáltalán nem jöhet létre szerződés a Webáruházban.

2.4. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vevő a vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan, hiányosan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség és az ezzel felmerült kár a vevőt terheli.

2.5. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. Vevő elfogadja, hogy ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a vételár visszafizetésén felül kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb kompenzációra.

2.6. A Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vevő és a Szolgáltató között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A vevő a megrendelés elküldésével az adásvételi szerződés feltételeit elfogadja. A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató és vevő között csak és kizárólag a Szolgáltató megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozatával jön létre a szerződés (a vevő által megadott e-mail címre küldött visszaigazoló üzenet, nem a Webáruház felületén lévő üzenet, mely szerint rögzítésre került a megrendelés), ennek hiányában a felek között nem jön létre szerződés. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a felek mentesülnek az ajánlati kötöttség alól, a vevő nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni, a Szolgáltató pedig nem köteles teljesíteni. Felek elfogadják, hogy a fentiek szerint kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, melyre a jelen ÁSZF rendelkezési is irányadóak, a szerződésben, illetőleg az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben pedig Magyarország joga az irányadó. A szerződés magyar nyelven jön létre és utóbb hozzáférhető.

Szolgáltató a termékek kiszállításával együtt a jogszabály szerint írásbeli megerősítést küld a szerződésről, amely a termékekhez küldött számlán is szerepelhet. A Webáruház a szerződést elektronikusan iktatja, és törvény szerint előírt határidőig tárolja.

2.7. A vevő által a megrendelés során vétett adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés jóváhagyása” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A visszalépéshez a „Vissza” gombot kell használni. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a „Fiókom” menüpontban. A vevő megrendelési szándékát a termék kosárba helyezésével kezdeményezi, ezután visszatérhet a termékek böngészéséhez, vagy folytathatja a vásárlás folyamatát. A „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. A vásárlás befelyezéséhez a Pénztár oldalra irányítja a rendszer a vevőt, ahol megadhatja, illetve módosíthatja az adatait; és elfogadja a szerződési feltételeket. A rendszer felajánlja a fizetés lehetőségeit, és tájékoztat a szállítás díjáról. A megrendelés véglegesítése a megrendelés Webáruház részére elküldéssel ("Küldés" gomb) történik. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell az ügyfélszolgálat e-mail címén.

2.8. A Webáruházban feltüntettet árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A bruttó árak tartalmazzák a mindenkor hatályos adójogszabályok szerinti általános forgalmi adó összegét. Azoknál a termékeknél ahol 0 (nulla) Ft-os ár szerepel, azok az adott időpontban nem kaphatóak. Az ilyen termékek megrendelése nem érvényes, a 0 Ft-os ár feltüntetés nem minősül ingyenes ajánlatnak. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

2.9. Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra (pl. „1” Ft-os ár), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától. A Webáruházban szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen esetekért a Webáruház felelősséget nem vállal, Szolgáltató az ilyen helyzet felismerését követően tájékoztatja a vevőt.

2.10. Szolgáltató a termékek leírását és technikai ismertetőit a gyártók által részére megadott adatok alapján jelenteti meg a Webáruházban, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a termékek tulajdonságait, jellemzőit a gyártók hibásan adták meg.

2.11. A Szolgáltató a kapcsolat menüpontban megjelölt elérhetőségeken az által nyújtott szolgáltatásokról, értékesített termékekről, a Webáruház használatáról szívesen nyújt további tájékoztatást.

2.12. A vevő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

2.13. Szolgáltató a vásárlás tekintetében létrejövő szerződés megkötéséig bármikor jogosult a szolgáltatásai feltételein változtatni. A Szolgáltató ajánlatain bármikor jogosult változtatni.

3. Szállítási feltételek

3.1. A Szolgáltató a szállítási díjakat pontosan közli a vevővel, így az már a vásárlás előtt ismert lesz a vevő számára. Utánvétes fizetéssel történő rendelés esetén a vételár és a szállítási díj a termék(ek) átvételekor készpénzben fizetendő. Banki átutalással történő fizetéssel történő rendelés esetén a termék(ek) vételárát előre, a szállítást megelőzően köteles a vevő a Szolgáltató bankszámlájára átutalni. Ebben az esetben a Szolgáltató a vételárnak a bankszámláján történő jóváírást követően gondoskodik a csomag elindításáról.

3.2. A készleten lévő termék házhozszállítása általában a megrendelés visszaigazolásától számított 3 munkanapon belül történik. A rendelésre szállított termékek esetében a szállítási idő általában a visszaigazolástól számított 5-7 munkanap.

A Szolgáltató törekszik a szállítás leghamarabb történő teljesítésére, esetleges késedelem esetén a Szolgáltató a vásárlót értesíti.

3.3. A Szolgáltató a termékeket az GLS futárszolgálattal juttatja el a vevőhöz. A termékek házhozszállítása az ország teljes területén ezen szállítási móddal történik. Személyes átvétel nem lehetséges. A Szolgáltató a házhozszállítást kizárólag Magyarország területén vállalja.

3.4. A csomag érkezéséről a vevő telefonon kap értesítést a kiszállítást végző futártól. A kiszállítás a csomag elindítását követő munkanapon 7-18 óra között történik. A vevő köteles olyan szállítási címet megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető.

Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, a futárszolgálat új időpont egyeztetése céljából felveszi a vevővel a kapcsolatot, majd az ily módon rögzített új időpontban a szállító ismételten megkísérli a csomag kiszállítását. A második kézbesítés sikertelensége esetén ennek tényéről a szállító értesítést hagy vevő számára.

Amennyiben a vevő tájékoztatja a Szolgáltatót, hogy a csomag elindítást követő 48 órán belül sem kapta még meg a terméket, a Szolgáltató intézkedik a kézbesítés elősegítése érdekében.

3.5. Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag és a termék sértetlenségét, darabszámát ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni. Mennyiségi hiány vagy sérült csomagolás, termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában a Webáruház semmilyen mennyiségi reklamációt nem fogad el, ez alól kivétel ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.

3.6. Az át nem vett vagy visszaküldött csomagok visszaszállítási díja a vevőt terheli. Ilyen esetben a csomag újraküldésére, kizárólag a termék vételárának és a szállítási díjnak a Szolgáltató részére történő átutalását követően van mód.

3.7. A házhozszállítás díja: Bruttó 1990 Ft.

A jelen pontban meghatározott díjszabás alól kivételt képezhetnek az akciós valamint a nagy volumetrikus dobozzal rendelkező termékek, melyek esetben az érvényes szállítási díjat a Szolgáltató termékek adatlapján feltűnteti.

3.9. Külön csomagolási költség nem kerül a Szolgáltató által felszámításra.

4. Szavatosság, jótállás

4.1. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint egyéb hatályos magyar jogszabályok irányadóak.

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerint:

4. § (1) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

(2) Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3) A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

(4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

(5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

(6) A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

(7) A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

5. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

6. § (1) Kijavításra vagy - a 4. § (5) bekezdése szerinti esetben - a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

a) a fogyasztó nevét és címét,

b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

(2) Az (1) bekezdésben előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

7. § (1) Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

4.2. Szolgáltató a termékekre a hatályos jogszabályokban meghatározott szavatosságot és jótállást vállal. Amennyiben a termék gyártója a jogszabályokban meghatározottnál kedvezőbb szavatosságot és jótállást vállal, úgy ezen kedvezőbb jótállás és szavatosság feltételeiről és tartamáról a Szolgáltató a jótállási jegyen tájékoztatja a vevőt. A termék gyártója által vállalt, jogszabályban meghatározottnál kedvezőbb jótállás és szavatosság esetén az igényét a vevő közvetlenül a gyártó felé köteles érvényesíteni.

4.3. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a Szolgáltató általi szállítás során megsérült, akkor azt a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vevő választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében meghatározott fogyasztási cikkek esetében, ha a vevő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

4.4. Egyéb esetben a kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végzi el a garanciális szervíz.

5. Elállási jog és gyakorlásának feltételei

5.1. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) tartalmazza. A Rendelet alapján:

Az elállási jog 14 naptári napon belül gyakorolható, erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal. Az elállást nyilatkozatminta alapján is megteheti, mely alább elolvasható. Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, illetve szolgáltatás igénybevételénél szerződéskötéskor. A fogyasztó elállhat a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is. Írásban tett elállási nyilatkozat esetén, azt meg kell küldeni a Vállalkozónak 14 napon belül.

A Vállalkozó elállás esetén haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszautalja a Vevő által kifizetett teljes összeget a megadott bankszámlaszámra. (Beletartoznak a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek.) Ha a fogyasztó a szokásos költségű fuvarozási módtól eltérő, drágább módozatot választ, elállás esetén az ebből fakadó többletköltséget a Vállalkozó nem köteles megtéríteni.

Tájékoztató a Rendelet szövege szerint:

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Visual Go Kereskedőház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhelye és postacíme: 2455 Beloiannisz, Szeptember utca 14. Ügyfélszolgálat telefon: +36-20 613 0130; E-mail: info@visualgo.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3....)

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

 Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra, a Visualgo Kereskedőház (székhelyére) számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az elállási/felmondási nyilatkozathoz használható minta:

Címzett: név és lakcím megjelölése

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: (termék megjelölése)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: kérem megjelölni

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: Város, dátum.

5.2. A Rendelet értelmében a vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 napig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételétől számított 3 hónapig gyakorolhatja. Kézhezvételi időpont a futártól történő átvétel időpontja, mely a futártól kapott nyugtával bizonyítható.

5.3. A vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának vásárlása esetében, ha a csomagolást felbontotta.

5.4. Elállás esetén a vevő a sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén, megfelelő csomagolásban küldheti vissza a Szolgáltató címére.

5.5. A Szolgáltató a Webáruházban kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vevő részére megtéríteni. A Szolgáltató követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését, továbbá azon kárai megtérítését, melyek a rendeltetésszerű, de a kipróbáláshoz szükséges használatot meghaladó használatból erednek.

5.6. A Rendeleten alapuló elállást indokolni nem kell. A Rendelet értelmében az írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Írásbeli elállásnak kizárólag a telefax útján vagy postai úton igazolhatóan megküldött elállás minősül.

5.7. A visszaküldött termék Szolgáltató részére történő visszajuttatásának költségei a vevőt terhelik. Utánvéttel visszaküldött terméket a Szolgáltató nem vesz át. Vevői kérés esetén a Szolgáltató értesíti a Royal futárszolgálatot vevő visszaküldési szándékról, azonban vevő ilyenkor sem mentesül a visszajuttatás költségei alól. Amennyiben a vevő nem a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy a Szolgáltató a vételárat nem téríti vissza, azonban - előzetes egyeztetést követően - mód van a termék visszaküldésére a vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vevőt terhelik.

5.8. A vevő által jogszerűen gyakorolt elállás kézhezvételét követő 14 napon belül a Szolgáltató írásban igazolja a vevőnek a termék vételárának visszatérítését, melytől számított 14 napon belül a vevő a terméket köteles a Szolgáltató részére visszaküldeni. A Szolgáltató a vevő által jogszerűen gyakorolt elállástól számított 14 napon belül, a visszaküldött termék átvételét követően téríti vissza a termék vételárát.

5.9. Amennyiben a vevő a Webáruházban minőségi hibás, sérült, vagy más módon csökkent minőségű terméket vásárol, mely állapotról a Szolgáltató a vevőt a megrendelés előtt tájékoztatta, úgy ezen hibára, sérülésre vagy csökkent minőségre hivatkozással a vevő a megrendeléstől nem állhat el, a létrejött szerződést nem jogosult felmondani, tekintettel arra, hogy a megrendelt termék ezen tulajdonságára a Szolgáltató a figyelmét felhívta és annak ismeretében döntött a megrendelésről.

A Rendelet alapján a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató:

 1. Kellékszavatosság

 Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 Ön a VisualGo Kereskedőház Kft.  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő  1 hónap, de legfeljebb egy év.

 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a VisualGo Kereskedőház nevű vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 2. Termékszavatosság

 Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a VisualGo Kereskedőház Kft. jótállásra köteles.

 Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

6. Panaszkezelés a Fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. tv.) 17./A § alapján

"(2) A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

(3) A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (6) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni.

(4) A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

(5) A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

(6) Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

(7) A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

(8) *  A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

7. A felelősség korlátozása, illetőleg kizárása

7.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

7.2. A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

a) Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

b) Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

c) Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

d) Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

e) Bármely szoftver nem megfelelő működése.

f) Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

7.3. A Szolgáltató kizárja felelősségét minden közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

7.4. Vevő teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. A Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. Hatály és módosítás

8.1. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a vevőket. A módosítást követően bármely szolgáltatás használatával a felhasználó elfogadja a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal, kivéve, amennyiben ehhez a vásárló hozzájárult.

9.2. A Szolgáltató jogosult a vásárlók részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárlók által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

9.3. A vásárló a 8.1., illetve 8.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

9.4. A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a Szolgáltató fentiekben megjelölt ügyfélszolgálatán.

Beloiannisz, 2019. május 9.

Visual Go Kereskedőház Kft.